We are here

We are here
We are here
We are here
First: home. Second: near home. Third: at home. /// Ensimmäinen: koti. Toinen: kodin lähellä. Kolmas: kotona.

2 comments: